Yazmış Olduğu Kitaplar

Yazılan Kitaplar İle Akademik Çalışmalar

Kölelik ve Cariyelik

1996

Yargı Bağımsızlığı

1997

Adalet Bakanlığı Teşkilat Tarihçesi

1998

Türkiye ve Ortadoğu

1998

Devlet Diplomasi ve İnsanın Özgürlük Mücadelesi

1999

Türk Hukuk Tarihi

2000

Modernleşme Bağlamında Osmanlı - Amerikan İlişkileri

2002

Türkiyenin Demokratik Gelişimi ve Avrupa Birliği

2007

Milenyum Türkiye'sinde İnsan Hakları ve Avrupa Birliği

2007

Türk Anayasası ve Avrupa Birliği

2007

Yabancı Sermaye ve Yabancıya Mülk Satışı

2008

Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

2010

Kamu Denetçiliği

2011

Anayasal Derinlik

2012

Constituion and Human Rights

2012

Çocuk Hakları Hukuku

2014

Anayasa Hukuku

2015

Türkiye'de Başkanlık Sistemi

2015

Türk Anayasa Hukukunda Normlar ve Hiyerarşisi (Dün-Bugünü)

2016

171 Soruda Başkanlık Sistemi

2017