Yazmış Olduğu Kitaplar

Yazılan Kitaplar ve Akademik Çalışmalar

Çocuk Hukuku

Constitution and Human Rights

Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

171 Soruda Başkanlık Sistemi

Türkiye'de Başkanlık Sistemi

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık)

Anayasal Derinlik

Devlet Diplomasi ve İnsanın Özgürlük Mücadelesi

Türk Hukuk Tarihi

Modernleşme Bağlamında Osmanlı - Amerikan İlişkileri

Türkiyenin Demokratik Gelişimi ve Avrupa Birliği

Milenyum Türkiye'sinde İnsan Hakları ve Avrupa Birliği

Türk Anayasası ve Avrupa Birliği

Yabancı Sermaye ve Yabancıya Mülk Satışı

Türk Anayasa Hukukunda Normlar ve Hiyerarşisi (Dün-Bugünü)

Adalet Bakanlığı Teşkilat Tarihçesi