Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Yayınları

Bilgi Edinme Hakkı Mevzuatı, Güncellenmiş 2. Baskı, Ocak 2021

Legislation on the Right to Information, Second Edition, Ocak 2021

25 Soruda Bilgi Edinme Hakkı, Güncellenmiş 2. Baskı, Haziran 2021

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları Işığında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Güncellenmiş 2. Baskı, Ocak 2022

Uluslararası Boyutuyla Bilgi Edinme Hakkı ve İtiraz Mercileri, 2. Baskı, Temmuz 2022

Bilgi Edinme Hakkı Ulusal Sempozyumu, 6 Ocak 2022

Bilgi Edinme Hakkı Ulusal Sempozyumu, 16 Mart 2022