Özgeçmiş

Hasan Tahsin Fendoğlu
Hasan Tahsin Fendoğlu

Hasan Tahsin Fendoğlu; Lisenin 3 yılını 1 yılda ve birincilikle bitirerek Türkiye derecesi yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bir süre serbest avukatlık yaptı. Yüksek Lisansını Ankara-Marmara Üniversitelerinde, insan hakları alanında yazdığı dok­tora tezini İstanbul Üniversitesinde tamamlayarak “Kamu Hukuku Dok­toru” (Ph.D.) oldu. Yargı bağımsızlığına ilişkin olarak bitirdiği doçentlik tezi ve diğer çalışmaları dikkate alınarak, üniversite doçenti unvanını kazandı. Yabancı dil sı­na­vını iki dilden başardı. “Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi ve Avrupa Birliği” isimli profesörlük tezi ve diğer çalışmaları dikkate alınarak Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Profesörü oldu. Halen Ankara Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde anayasa hukuku anabilim dalında öğretim üyesidir.

 

Akademisyenlik yanında ek görev olarak Başbakanlıkta (İnsan Hakları Başkanı, Başmüşavir, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 10 Yılı Ulusal Komitesi Başkanı), Birleşmiş Milletler’de (UNESCO İnsan Hakları İhtisas Komitesi), Kültür ve Tabiat Varlıklarında (Yüksek Kurulu Üyesi, Bölge Kurulu Başkanı), TRT’de (Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı), RTÜK’te (Üst kurul Üyesi ve Başkan Vekili) olarak çalıştı. YÖK Yasası 38 inci madde uyarınca akademisyenlikle birlikte bu görevleri yürüttü. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çeşitli yönetim görevlerinde bulundu. Mesleki yerli ve yabancı dergilerde editörlük yaptı.

 

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı döneminde, kamuda ilk kez Türkiye İnsan Hakları Raporu’nu, Kayıp Çocuklar Raporu’nu, İşkence ve Kötü Muamele ile Etkin Mücadele Raporu’nu ve Töre Namus Cinayetleri Raporu’nu yayımladı. Avrupa Konseyi ile yapılan ve Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile birlikte gerçekleştirilen “Implementation of Human Rights Reforms in Turkey” Projesi’nin Başkanı olarak Avrupa ülkelerinde yapılan uygulamalarda Türk Heyetine başkanlık yaptı. Çeşitli üniversite ve fakültelerde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde dersler verdi.

 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) ve Türk Tarih Kurumunda (TTK) Bilim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. GAP Gazeteciler Birliği tarafından 2011 yılında yılın en başarılı hukuk adamı seçildi, 9 uncu GAP Oscar ödülünü aldı; Türkiye Gençlik Teşkilatı tarafından 2014 yılında yılın en başarılı hukukçusu seçildi. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar (İçişleri, Adalet, Emniyet Genel Müdürlüğü) ile askeri ve sivil kurumlarda, uzmanların eğitimi veya eğitim amaçlı olarak dersler verdi. Kalkınma Bakanlığında (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı-SBB) On Birinci Kalkınma Planı için “Yeni Hükümet Sisteminde Kamu Yönetimi Çalışma Grubunda” görev yaptı.

 

11 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atandığı T. C. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunda (BEDK) halen Başkan olarak görev yapmaktadır.

 

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesine 20 Haziran 2016 tarihinde Dekan olarak atandı; bu Fakültede Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı ve Kamu Hukuku Bölüm Başkanlıklarında bulundu. Hacettepe Üniversitesinde senatörlük ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.

 

Akademik, bilimsel ve idari nedenlerle Dünya’nın çoğu ülkesinde (ABD, Avrupa, Uzak Doğu, Türk ve İslam Dünyası) bulundu; akademik, bilimsel ve idari projelerde görev aldı.

 

Yayımlanmış bazı kitapları şunlardır: Constitution And Human Rights, (2 nci Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2020, ss. 1+416), Presidential Decrees (Yetkin Yayınları, Ankara, 2022), Anayasa Hukuku (8 inci Baskı, Yetkin, 2018, ss. 1+ 834), Anayasa Yargısı (4 üncü Baskı, Yetkin, 2020), Türk Anayasa Hukuku Tarihi, Yetkin, 2021, ss. 1+966), Türk Anayasa Hukukunda Normlar ve Hiyerarşisi (Türkiye Adalet Akademisi Yayını, 2016), İnsan Hakları Hukuku (2 nci Baskı, Yetkin, 2017), Çocuk Hukuku (2 nci Baskı, Yetkin, 2021), Yabancı Sermaye ve Yabancıya Mülk Satışı (Seçkin, 1999), 171 Soruda Başkanlık Sistemi (Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2018), Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) (Yetkin, 2011), Hukuka Giriş (9 uncu Baskı, Yetkin, 2020), Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı (Yetkin, 2015), Türkiye’nin Demokratik Gelişimi ve Avrupa Birliği (Beyan, 2010), Devlet-Diplomasi ve İnsanın Özgürlük Mücadelesi (İstanbul, Filiz Kitapevi, 1997), Türk Hukuk Tarihi (İstanbul, Filiz Kitapevi, 2000).

 

Hasan Tahsin Fendoğlu‘nun, ayrıca yurt içinde ve yurt dışındaki bilimsel toplantılarda sunduğu çok sayıda bildiri, makale ve çalışmaları bulunmaktadır.