İdari Görevler

 • Başbakanlıkta (Başmüşavir, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 10 Yılı Ulusal Komitesi Başkanı)
 • Birleşmiş Milletler’de (UNESCO İnsan Hakları İhtisas Komitesi)
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarında (Yüksek Kurulu Üyesi, Bölge Kurulu Başkanı)
 • TRT’de (Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı)
 • RTÜK’te (Üst kurul Üyesi ve Başkan Vekili) olarak çalıştı.
 • Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çeşitli idari görevlerde bulundu.
 • Mesleki yerli ve yabancı dergilerde editörlük yaptı, halen Türkiye’de çeşitli akademik dergilerde ve Rusya Federasyonunda çıkan Law and Practice isimli dergide editörlük yapmaktadır.
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde dersler verdi.
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) ve Türk Tarih Kurumunda (TTK) Bilim Kurulu Üyeliğinde bulundu.
 • Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar (İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü) ile askeri ve sivil kurumlarda, uzmanların eğitimi veya eğitim amaçlı olarak dersler verdi.
 • Kalkınma Bakanlığında On Birinci Kalkınma Planı için “Yeni Hükümet Sisteminde Kamu Yönetimi Çalışma Grubunda” görev yaptı.
 • Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesine 20 Haziran 2016 tarihinde Dekan olarak atandı; Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı ve Kamu Hukuku Bölüm Başkanlıklarında bulundu; Fakülte ve Üniversitenin çeşitli yönetim kademelerinde çalıştı.
 • Akademik, bilimsel ve idari nedenlerle Dünya’nın çoğu ülkesinde (ABD, Avrupa, Uzak Doğu, Türk ve İslam Dünyası) bulundu; akademik, bilimsel ve idari projelerde görev aldı. Ayrıca Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı döneminde, kamuda ilk kez Türkiye İnsan Hakları Raporu’nu, Kayıp Çocuklar Raporu’nu, İşkence ve Kötü Muamele ile Etkin Mücadele Raporu’nu ve Töre Namus Cinayetleri Raporu’nu yayımladı. Avrupa Konseyi ile yapılan ve Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile birlikte gerçekleştirilen “Implementation of Human Rights Reforms in Turkey” Projesi’nin Başkanı olarak Avrupa ülkelerinde yapılan uygulamalarda Türk Heyetlerine başkanlık yaptı.
 • Sayın Cumhurbaşkanımızın 11.11.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Bilgi Edinme Değerlendirme kuruluna Üye olarak atanmış olup (Resmi Gazete 12.11.2019) halen bu Kurulun Başkanlığını yapmaktadır.